Kary za brak OC w 2014 roku

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od: 1. rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia: samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2. okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym: do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej, 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej, powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej; 3. minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2014 roku:
rodzaj pojazdu
samochody osobowesamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusypozostałe pojazdyOC rolników
okres bez ochrony ubezpieczeniowej
poniżej 3 dni ( 20% )6701 010110
od 3 do 14 dni ( 50% )1 6802 520280
powyżej 14 dni ( 100% )3 3605 040560170
Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom! Osoba która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC - zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy). Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi -tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy stron internetowych i adresy e-mail są automatycznie zamieniane w klikalne odnośniki.
  • Linie akapity dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
to pytanie ma na celu przeciwdziałanie spamowi
Image CAPTCHA
i wprowadź go do tego pola