Auta z zagranicy a urząd celny

Większość Polaków stać jedynie na zakup samochodu używanego. Niestety polski rynek wtórny pełen jest „okazji” w postaci wyremontowanych pojazdów powypadkowych z zatajoną przeszłością oraz aut z cofniętym licznikiem. Niektórzy decydują się więc na zakup samochodu za granicą, gdzie - jak się powszechnie uważa - o auta własne cztery kółka dba się bardziej, a występujące na rynku egzemplarze są dodatkowo lepiej wyposażone. Dodatkowo kierowcy często uważają, że pojazdy sprowadzone z zagranicy są bardziej zadbane. Niestety taki zakup łączy się z koniecznością załatwienia wielu formalności, z których część musimy załatwić w urzędzie celnym.

Od czego zacząć?
Po pierwsze warto wiedzieć, że na rejestrację pojazdu mamy 30 dni. W celu jej dokonania konieczne jest wypełnienie wniosku, który składamy we właściwym starostwie powiatowym. Wzór wniosku zazwyczaj pobrać można ze strony internetowej urzędu. Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć odpowiednie załączniki. Powinniśmy przedstawić m. in. dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa sprzedaży). Jeśli sprowadzamy pojazd spoza terenu UE, to konieczne jest dołączenie dowodu odprawy celnej przywozowej. Konieczne jest również przedstawienie dowodów na to, że uiściliśmy wymagane podatki i opłaty - akcyza, podatek VAT, opłata recyklingowa (od 1 stycznia 2016 zostanie ona zniesiona) lub dokumentów potwierdzających, że byliśmy z tego zwolnieni. Lista wszystkich dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o rejestrację pojazdu, znajduje się w prawo o ruchu drogowym. Warto również pamiętać, że dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na polski przez tłumacza przysięgłego.
Podatek akcyzowy
Akcyzę trzeba zapłacić niezależnie od tego, czy sprowadzamy samochód z innego kraju Unii Europejskiej, czy spoza niej. Wysokość akcyzy zależy przede wszystkim od silnika naszego samochodu; jeśli sprowadzamy samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 2000 centymetrów sześciennych, to akcyza wynosi 18,6 proc. podstawy opodatkowania, natomiast w przypadku pozostałych samochodów osobowych jedynie 3,1 proc. podstawy opodatkowania. Jak należy wyliczyć podstawę opodatkowania? W przypadku przywozu samochodu osobowego w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego za podstawę opodatkowania należy przyjąć kwotę, którą obowiązani byliśmy zapłacić za nasz samochód. Natomiast w przypadku importu spoza Unii Europejskiej podstawą opodatkowania jest wartość celna samochodu powiększona o należne cło. Za wartość celną samochodu uznajemy z kolei wartość transakcyjną, tj. cenę faktycznie przez nas zapłaconą.
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż naczelnik urzędu celnego oraz organy kontroli skarbowej mają prawo do weryfikacji zadeklarowanej przez nas podstawy opodatkowania. Często zdarza się bowiem, że podatnicy deklarują kwotę, która wydaje się organom zbyt niska. W takiej sytuacji po wezwaniu przez organ zmuszeni będziemy musieli uzasadnić, z czego taka obniżona cena wynika. Taką przyczyną obniżenia ceny może być np. gorszy stan techniczny albo uszkodzenia mechaniczne pojazdu. Warto wiedzieć, że możemy powoływać się również na fakt, iż samochody osobowe w krajach bardziej rozwiniętych szybciej tracą na wartości niż w Polsce, albo też są mniej warte ze względu na wysokie opłaty ekologiczne nakładane w tych państwach.
Różnice w cenach między podobnymi pojazdami kupowanymi w Polsce i za granicą mogą wynikać z tego, że w krajach zachodnich koszty usług mechaników i części zamienne bywają czasem znacznie wyższe niż w Polsce, tym samym eksploatacja samochodu szybciej staje się nieopłacalna. Jeśli nie przedłożymy odpowiednich wyjaśnień, naczelnik urzędu celnego sam dokona określenia wartości naszego samochodu i wówczas może skorzystać z opinii biegłego. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jeśli w wyniku takiej opinii ustalona podstawa opodatkowania odbiega o co najmniej 33 proc. od zadeklarowanej przez nas, wówczas będziemy musieli zapłacić za jej sporządzenie. Przepis ten ma na celu przekonanie kierowców, że nie warto celowo zaniżać podstawy opodatkowania.
Co zrobić, jeśli „wpadniemy”?
Jak bronić się w sytuacji, gdy urząd celny dokona ponownego naliczenia podatku akcyzowego? Na pewno w pierwszej kolejności warto szczegółowo zapoznać się z argumentacją organu. W wielu wypadkach powodem ponownego naliczenia akcyzy jest homologacja auta, a właściwie ustalenia urzędu. Kierowca, sprowadzając samochód z zagranicy, robi to z przekonaniem, iż pojazd jest autem ciężarowym. Przemawiają za tym dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, a w końcu sama umowa). Jednakże już po ocleniu auta w kraju (nierzadko po latach), urząd celny dokonuje ponownej weryfikacji pojazdu. Jeżeli auto jest ewidentnie autem ciężarowym (bus dostawczy, itp) wówczas właściciel auta może z dużym prawdopodobieństwem czuć się pewnie. Natomiast w przypadku pojazdów mniejszych gabarytowo, np. vanów, samochodów terenowych, czy nawet aut z „kratką”, często zdarza się tak, iż zostają one zaklasyfikowane jako auta osobowe, pomimo tego, iż w rzeczywistości mają homologację ciężarową.
Dzieje się tak dlatego, że definicja pojazdu osobowego w ustawie Prawo o ruchu drogowym jest inna, niż w Ustawie Akcyzowej. Aby pojazd został uznany przez urząd celny za auto osobowe wystarczy, że z tyłu za słupkami ma szyby (a nie wstawione blachy), posiada miejsce fabryczne do zamontowania pasów bezpieczeństwa, a montaż siedzeń może polegać na ich przykręceniu do fabrycznie wbudowanych otworów. W takich wypadkach urząd celny na pewno uzna, iż samochód jest pojazdem osobowym i wezwie właściciela do zapłaty podatku.
Właściciel auta, który nie zgadza się z decyzją organu, może złożyć odwołanie do Dyrektora Izby Celnej. Należy w nim wykazać, że auto jest faktycznie pojazd ciężarowym. W tym celu warto przedstawić opinię rzeczoznawcy, informacje od producenta, że nasz samochód został wyprodukowany jako ciężarowy. Pewnym dowodem będą także informacje, że auto nie było nigdy rejestrowane jako pojazd osobowy. Należy liczyć się z możliwością wezwania przez organ celny do okazania auta w celu przeprowadzenia oględzin. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny. Jeżeli organ drugiej instancji nie podzieli naszego stanowiska i utrzyma w mocy decyzję naczelnika urzędu skarbowego, można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Sprowadzenie auta z zagranicy wiąże się z wieloma obowiązkami. Właściciel samochodu musi nie tylko dopilnować zgromadzenia właściwych dokumentów, ale również należytego załatwienia spraw w Urzędzie Celnym. Dokładnego skonsultowania się z pracownikami UC w celu ustalenia rodzaju pojazdu oraz uiszczenia należnych opłat, tak aby po kilku latach nie być zmuszonym do dokonywania dopłaty.

link do artykułu

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy stron internetowych i adresy e-mail są automatycznie zamieniane w klikalne odnośniki.
  • Linie akapity dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
to pytanie ma na celu przeciwdziałanie spamowi
Image CAPTCHA
i wprowadź go do tego pola