Pełnomocnictwa

Posiadamy pełnomocnictwa poniżej wymienionych towarzystw:

ubezpieczenia majątkowe:

- ALLIANZ S.A.
- BENEFIA S.A.
- HDI S.A.
- WARTA S.A.
- TUW "TUW"
- TUW "TUZ"
- UNIQA S.A.
- GENERALI S.A.
- INTERPOLSKA S.A.
- INTERRISK S.A.
- AXA S.A.
- LINK 4 S.A.
- MTU S.A.
- ERGO HESTIA S.A.
- LIBERTY DIRECT S.A.
- AVIVA TUO
- COMPENSA S.A.

ubezpieczenia na życie:

- WARTA ŻYCIE S.A.
- ERGO HESTIA ŻYCIE S.A.
- UNIQA ŻYCIE S.A.
- GENERALI ŻYCIE S.A.
- AXA ŻYCIE S.A.
- TUW "MACIF" ŻYCIE