EKUZ

O czym warto pamiętać jeśli chodzi o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ jest bezpłatnie wydawanym zaświadczeniem potwierdzającym prawo do niezbędnej opieki zdrowotnej w innych niż Polska państwach członkowskich UE/EFTA podczas tymczasowego pobytu. Jednak nie oznacza, że w każdym wypadku i każdej placówce medycznej możemy skorzystać z bezpłatnych usług.

Z jakich świadczeń możemy korzystać posiadając EKUZ, a z jakich nie?

subskrybuj EKUZ