szkoda

Czy w przypadku szkody w pojeździe należy wykonać dodatkowe badanie techniczne po naprawie pojazdu?

Dodatkowe badania techniczne po szkodzie.
W określonych przypadkach tak. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dziesięć mało oczywistych faktów o OC

Choć polscy kierowcy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, rzadko kiedy o swojej polisie wiedzą wszystko, co powinni. Świadomość zmotoryzowanych często ogranicza się do faktu, że stanowi ono zabezpieczenie finansowe, gdy spowoduje się wypadek lub kolizję drogową. Przedstawiamy dziesięć związanych z OC faktów, o których z reguły na co dzień się nie pamięta.

subskrybuj szkoda