badanie techniczne

Czy w przypadku szkody w pojeździe należy wykonać dodatkowe badanie techniczne po naprawie pojazdu?

Dodatkowe badania techniczne po szkodzie.
W określonych przypadkach tak. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do wykonania dodatkowego badania technicznego pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

subskrybuj badanie techniczne