sąd spadek wypadek przestępstwo regres

Czy spadkobiercy sprawcy wypadku są zobowiązani do wypłaty odszkodowania?

W pewnych przypadkach zakład ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami może domagać się od sprawcy wypadku zwrotu wypłaconej pokrzywdzonemu sumy odszkodowania. Co jednak, gdy sprawca wypadku zginie? Czy w takim przypadku obowiązek ten może przejść na jego spadkobierców.

subskrybuj sąd   spadek   wypadek   przestępstwo   regres